Træviden

Ask

Ask er en relativ tung og hård træart med gode mekaniske egenskaber. Specielt har asketræ stor sejhed, som udnyttes i bl.a. sportsrekvisitter, redskaber og skafter, gulve, bundgarnspæle, legetøj, lister, møbler og finér. Ask er den bedst egnede løvtræart til spånplader.

I oldtiden brugte man ask til skafter, vogne, stiger, spyd og buer. De første flyvemaskiner blev bygget af asketræ.

Bøg:

Bøgetræ er meget anvendt til indendørs brug, hvor dens gode styrkeegenskaber kan udnyttes til produktion af fx: Snedkertræ, inventar, legetøj, træsko, møbler, skuffesider, finér, værktøj, krydsfinér, gulve, papir, viscose m.m.  Tandstikker og ispinde er ofte lavet af bøg fordi træet ikke giver eller tager smag.

Bøg bruges ikke udendørs fordi træarten har så ringe holdbarhed i udemiljø, uden imprægnering.

Tidligere anvendtes betydelige mængder creosotolieimprægneret bøg til jernbanesveller.  Anvendelsen blev dog forbudt i 2001 fordi creosot viste sig at være kræftfremkaldende (Redegørelse fra arbejdstilsynes.)

Når man bruger bøg, skal der tages hensyn til stort svind og kvældning når luft fugtigheden varierer.

Bøg er godt til brænde fordi det er let at kløve og fordi det har høj rumvægt.

 

Douglas:

Douglasgran er en af de mest anvendte træarter i USA og Canada, bl.a. på grund af de store knastfrie dimensioner træet kan leveres i.

Et meget vigtigt og stort anvendelsesområde er finér og krydsfinér, således er konstruktionskrydsfiner hyppigt lavet af douglasgran. Træet bruges ligesom rødgran meget til planker, tømmer, ind- og udvendigt snedkeri, samt til paller, stolper og papirmasse.

Efterspørgslen på douglasgran er stigende i Danmark pga. kerneveddets naturlige holdbarhed og fordi det kan fås i store dimensioner uden knaster. Store dimensioner kan bl.a. bruges til eksklusive gulve, skibsmaster og møllevinger.

Douglasgran er meget let at kløve og er derfor let at lave til brænde.

 

Thuja (cedar)

Thuja er en usædvanlig let træart og har meget høj holdbarhed. Til gengæld er den ikke særlig stærk. Derfor er den meget velegnet til facadetræ og tagspån. Den lette vægt gør også thuja meget egnet til skibsmaster.

Der importeres stadigt stigende mængder Western Red Cedar fra Canada og Nordamerika. Dette træ opskæres og profileres hovedsagelig til facadebeklædning

Thuja bruges også i nogen udstrækning til havemøbler og -hegn. I sit naturlige udbredelsesområde anvendes thuja også til indvendige beklædninger. Se også artiklen om træs naturlige sundhedsegenskaber.

Ved juletid bruges thujagrene som pyntegrønt.